Do pobrania

formularz skargi na czynności komornika 

wzór nr 1

pdf

wzór nr 1

pdf

wzór nr 1

pdf

wzór nr 1

pdf

“Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni”

Cyceron, mówca, filozof, pisarz i polityk rzymski

Numer rachunku bankowego:

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:
Bank BNP Paribas S.A. 82 1600 1462 1891 3508 1000 0004
względnie bezpośrednio w kancelarii komornika

Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podać sygnaturę sprawy, która wskazana jest w każdym piśmie komornika oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy strony postępowania.